Verge de la Llet amb Sant Josep i el Nen

MC082
Escola flamenca
c. 1525
Oli sobre taula

Aquesta escena de la Sagrada Família es localitza a l’interior d’una estada, on la Mare de Déu es descobreix el pit per alletar el Jesuset, el qual reposa sobre un coixí vermell de vellut. En un segon pla, apareix la figura de sant Josep, representat com un home d’avançada edat. L’obra presenta una gran qualitat en les vestidures, mentre que la naturalesa morta que decora la resta de la taula és molt característica de l’escola flamenca. Quant a la procedència de l’obra, podria tractar-se d’un regal realitzat per l’arxiduc Rodolf, emperador del Sacre Imperi Germànic, qui, a mitjan segle XVI, es va traslladar a la cort de Felip II.