Verge amb el Nen

MC107
Antoniazzo Romano o taller
Segle XV
Oli sobre taula

Representació de la Mare de Déu del Popolo, que recorda les icones bizantines i la tradició mariana. Procedeix de la Basílica de Santa Maria la Major, on se la venera des del segle VI. Segons la tradició, aquest tipus de representacions van ser molt difoses en la història de l’art cristià, ja que es consideraven com els veritables retrats de la Mare de Déu, en estar basat en la primera efígie de la Mare de Déu. La tradició assegura que l’autor del retrat fou l’evangelista sant Lluc, el qual, a través dels escrits sagrats, mostrava la Mare de Déu com una dona de mitjana alçada, ulls ametllats i dits fins.
Es creu que és un regal del mateix papa Alexandre VI al monestir de Santa Clara. Sant Francesc de Borja també va difondre la seua devoció, quan fou general dels jesuïtes, enviant algunes d’aquestes imatges a Gandia.
La curvatura de la taula es correspon a les variacions tèrmiques que ha sofert la fusta durant els segles, fet aquest que ha acabat deformant-la.