Trànsit de Sant Joan Evangelista

MC089
Nicolau Falcó
c. 1515-1520
Oli sobre taula

Representació iconogràfica poc comuna del Trànsit de sant Joan Evangelista, al qual Jesucrist, envoltat per una màndorla de querubins, reclama, a través d’un filacteri, on es pot llegir: Veni dilecte meus ad me.
L’obra és d’estil hispanoflamenc i podria ser un regal de l’arxiduc Ernest d’Àustria (1553-1595), en atenció a les germanes de sant Francesc de Borja que residien en aquest convent.