Suposat retrat de la duquessa Elionor de Castro

MC088
Autor anònim
Primera meitat del segle XVI
Oli sobre llenç

Es tracta d’una de les obres més intrigants del conjunt, ja que tenim poques referències textuals per a poder identificar el personatge ací representat. El més segur és que es tracte de la duquessa Elionor de Castro, esposa de sant Francesc de Borja, ja que pertany a una compra que un benefactor de les monges clarisses va fer, per valor de 200 reals i 8 sous, d’un retrat que van posar a la venda els jesuïtes, amb aquest títol, quan van ser expulsats el 1767. Respon als paràmetres estilístics del retrat cortesà d’inicis de segle XVI, amb especial atenció al rostre de la persona representada, a les joies i als trets miniaturistes d’elements, com el llibre que sosté la representada en aquest cas.