Santa Clara i Santa Inés de Praga

MC123
Cercle Pere Nicolau
c.1410
Tremp sobre llenç

En aquesta peça, podem veure a santa Clara i santa Inés de Praga, pertanyent a una família real de Bohèmia. Les dues santes van mantenir correspondència a pesar que no es van conèixer personalment. La fundadora mostra el llibre de la regla de la seva nova ordre obert mentre que Inés, també amb un llibre, sosté el rosari en al·lusió a la vida de les religioses, dedicada a l’oració i la caritat. És un dels quadres més antics del Monestir. cal pensar que procedís d’un altre cenobi, doncs el quadre data de principis del s. XV, abans de la fundació d’aquest convent.