Retaule de l’Anunciació

MC057
Joan de Joanes
Segle XVI
Oli sobre taula

Es tracta d’una fornícula-retaule, pensat per a estar encastat a l’interior de la paret. Al seu interior, presentaria escultures de la Mare de Déu i de l’arcàngel sant Gabriel. El retaule es divideix en dues parts: la celestial i la part terrenal. En la primera, apareix la figura de Déu Pare, sostenint el Nen Jesús envoltat per un cercle de núvols i de caps de querubins amb diferents filacteris. A la part terrenal, apareixen uns àngels músics, distribuïts al llarg d’una balustrada, on es distribueixen els àngels músics, també amb filacteris amb les virtuts de Maria.