L’Oració a la Muntanya de les Oliveres

MC177
Taller de Nicolau Borràs
Darreries segle XVI
Oli sobre llenç

Aquest passatge està pres directament de l’evangeli de sant Lluc. Ell és l’únic que, en els seus escrits, explica que un àngel que porta el calze i la creu a les seues mans, s’apareix per reconfortar Jesús, qui espera agenollat la seua captura imminent. En la mateixa escena, es poden veure els deixebles dormint i, a l’horitzó, la figura de Judes, acompanyat per un soldat romà, accedint al recinte.
La textura d’aquesta peça crida l’atenció, ja que es tracta d’una sarja, és a dir, el pintor ha aplicat el pigment sobre el llenç que no té cap tipus de preparació. L’obra tampoc presenta cap tipus de vernís, la qual cosa atorga a la pintura un aspecte d’inacabat. Aquesta obra es podria emmarcar dins de la segona època del pare Borràs, caracteritzada per una paleta més fosca i una senzillesa en les composicions.