L’Infant de la Passió

MC182
Atribuït a Tomàs Yepes
Segle XVII
Oli sobre llenç

Les figures dels xiquets de la Passió van ser molt habituals, no solament a l’Espanya del segle XVII, sinó principalment a Amèrica, a causa de la colonització i a l’encàrrec d’obres per a decorar les noves construccions. En elles, es fa una hibridació de tradicions, entre el món americà i la tradició hispànica. Destaca, del primer, l’ús abundant d’elements decoratius a fall de joies o flors, elements en el qual era mestre el pintor barroc Tomàs Yepes; així com la recerca de la profunditat a través del coixí que sembla que ix del quadre, a mode de trompe l’oeil. Aquesta riquesa decorativa fa menys perceptibles alguns estendards de la Passió, com la llança de Longinos, les claus de dins del cistell de l’Infant o la creu que du a la mà. Segons la documentació conservada, aquesta obra podria tractar-se d’un regal que va fer  mossén Tortosa, metge del duc, a la seua filla, sor Maria Tortosa, que es trobava al convent.