Calvari

MC479
Vicent Macip i Joan de Joanes
Segle XVI
Oli sobre taula

En aquesta tauleta de l’insigne pintor valencià Joan de Joanes es representa la crucifixió de Crist al Gòlgota, presenciada per la Mare de Déu, acompanyada per Maria Cleofàs i Maria Salomé. A l’esquerra de la creu, apareix sant Joan Evangelista i, als peus d’aquesta, Maria Magdalena, que recull, amb el seu mantell, la sang del Salvador.
Al fons, es veu una fortificació a la qual s’accedeix per un pont, element emprat per a crear sensació de profunditat. Aquesta obra ha sigut restaurada en 2014 per l’Institut de Restauració de Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.