Ángel custodio amb sor Magdalena Javier (germana de Sant Francisco Javier, també coneguda com a Magdalena de Jasso (1485-1533)

MC083
Autor anònim
Principis del segle XVI
Tremp i oli sobre taula

Taula de petites dimensions, amb la figura de l’Àngel Custodi, qui ocupa pràcticament tota la superfície pictòrica. Està situat al centre de l’escena, vestit amb una casulla treballada amb motius florals. Porta a la mà dreta una corona, mentre que amb l’esquerra alça un ceptre. Als peus, agenollada, se’ns mostra una monja franciscana que, gràcies a una inscripció en el revers d’aquesta taula, sabem que es tracta de sor Magdalena de Jasso, germana de sant Francesc Xavier, que va entrar en el Monestir de Santa Clara entre 1510 i 1514.
Seria sor Maria Gabriela, filla del III duc de Gandia, Juan de Borja, i de Francisca de Castro-Pinós, germana, per part de pare, de sant Francesc, la que encarregaria aquesta tauleta.