Sant Dídac d’Alcalà, Sant Antonio Abad, Sant Nicolau de Tolentí

MC110
Atribuït a Cristòfol Llorens I
Darreries del segle XVI
Oli sobre taula

Sant Dídac d’Alcalà, sant Antoni Abat i sant Nicolau de Tolentí es caracteritzen per ser sants dedicats a l’atenció dels més necessitats i practicar la pobresa, característiques pròpies dels ordes mendicants, en general, i el franciscà, en particular.
En la predel·la, apareix sant Antoni de Pàdua, als quals es considera, després de sant Francesc d’Assís, el sant franciscà més popular.
Aquesta peça fou donada per Diego de Borja (1529-1562), prebost de la Catedral de València, a la seua filla sor Maria de Jesucrist, monja clarissa del monestir de Gandia.