El Davallament de la Creu

MC170
Paolo de Matteis
Segle XVII
Oli sobre llenç

Aquest Davallament de la Creu és obra d’uns dels millors pintors barrocs italians que va treballar a Espanya, Paolo de Matteis. Mostra un llenguatge madur en la distribució efectista dels volums i dels colors, combinant els blancs per a donar lluminositat en el conjunt tenebrista, amb els vibrants rojos i grocs. El pintor crea una composició molt moguda, amb una diagonal marcada, típica dels últims anys del segle XVII. Segons la documentació conservada, aquesta obra, d’enormes dimensions, va ser un regal del vescomte de Xelva, Francisco Ladrón, a la seua germana, sor Ana Ladrón, i faria parella amb un altre quadre de les mateixes dimensions, on es representaria l’Àngel de la Guarda.