El Museu de Santa Clara de Gandia es localitza a l’edifici de l’antic Hospital de Sant Marc, al costat del recinte emmurallat medieval de la ciutat. Aquesta arquitectura d’estil tardomedieval, va adquirir l’aspecte actual després de les reformes promogudes pels ducs Juan de Borja Enríquez de Lluna, nét del papa Alejandro VI, i del seu fill, sant Francisco de Borja.

Pel que fa al Real Monestir de Santa Clara, aquesta és una institució formada per religioses de clausura que segueixen la reforma de santa Coleta de Corbie, des de la seva refundació al segle XV. Es basen en l’observança de la primera regla establerta per santa Clara i les constitucions de santa Coleta, per la qual cosa també són conegudes com coletines o descalces.