Santa María Salomé i els seus fills Sant Joan y Sant Jaume

MC079
Mestre de Perea
c.1500
Oli sobre taula

Sorprén la representació de Maria Salomé, esposa de Zebedeu i mare dels apòstols sant Joan Evangelista i sant Jaume el Major, ja que sempre se la presenta com a testimoni de la crucifixió de Jesús, al costat de la Mare de Déu i Maria Magdalena, i no envoltada d’aquests personatges, els seus presumptes fills. Per aquest motiu, per reconéixer-la iconogràficament, els dos xiquets que porta de les mans mostren els atributs característics d’aquests apòstols.
Molt probablement, la comitent d’aquesta obra fos Maria de Borja, germana del pare de sant Francesc, qui va ingressar en el convent com sor María Gabriela i del qual va ser abadessa entre 1578-1580.