Sant Francesc d’Assís, entre santa Clara i santa Inés d’Assís

MC116
Fra Antonio de Villanueva
c. 1760
Oli sobre llenç

Aquest llenç, amb una clara composició piramidal, representa tres de les personalitats més significatives dintre de la família franciscana. A la part interior, trobem santa Clara, amb la custòdia com a element iconogràfic identificable. Apareix amb la seua germana, santa Inés d’Assís,  una de les primeres abadesses de l’orde. Al vèrtex de la piràmide, hi hauria sant Francesc mostrant els estigmes, amb el crani i la creu com a elements d’oració i penitència. Antonio Villanueva fou ordenat sacerdot el 1759 i ingressà en el convent de Sant Francesc de València, on pintà moltes obres. L’estil emprat és el propi de la pintura de mitjan segle XVIII, amb tonalitats i formes amables. Segons la documentació conservada, aquest va ser un  regal fet per les monges del convent de Jerusalem de València, si bé, de l’original, s’ha perdut el remat del marc.